Snel internet: HumsterNet

Eindelijk... we kunnen samen snel internet mogelijk maken in de buitengebieden!
Met steun van de gemeente Zuidhorn en Stichting Breedband Westerkwartier willen we dit zelf realiseren.

11 september 2016
Er is een klangroep bijeenkomst gehouden in verband met wijziging in het beleid door de provincie inzake snel internet in de buitengebieden
Lees verder....

Uitgebreide notitie
               
Persbericht

Wat willen we bereiken?

Het doel is om in 2017 breedband uit te rollen in de gebieden rondom Oldehove, Niehove en Saaksum middels een glasvezelnetwerk. Aanleg en beheer van het netwerk zal plaatsvinden door een gezamenlijke coöperatie HumsterNet.

Wanneer starten we?

Bij ruim 50 toezeggingen wordt de coöperatie HumsterNet opgericht.

Wat gaat het kosten?

Ieder lid betaalt per maand een bedrag vergelijkbaar met commerciële aanbieders zoals Ziggo, UPC en KPN. De leden leggen bij oprichting ledengeld in als startfinanciering. Dit kapitaal blijft ten minste drie jaar beschikbaar voor HumsterNet. Bij opzegging wordt dit bedrag aan het lid terugbetaald. De exacte bedragen moeten nog worden vastgesteld. Deze hangen onder meer af van het aantal leden en de hoogte van de kosten van aanleg.

HumsterNet

De coöperatie HumsterNet i.o. wil breedband internet mogelijk maken in de buitengebieden rondom Oldehove, Saaksum en Niehove. Een netwerk voor en van alle inwoners en bedrijven.

Initiatiefnemers

Rudolf Feitsma, Louis de Jonge, Cor Mechielsen, Gerard Meijer, Peter Kremer, Hans Reinders, Aart Spriensma, Gerhard Peper, Douwe ter Veer, Bauke de Vries, Harry Wieringa, Jan van Woudenberg, Enno Zuidema.

Netwerk van de toekomst

Een glasvezelnetwerk is het snelst denkbare netwerk. Waar de technische mogelijkheden voor de oude kopernetwerken hun grenzen naderen, zijn de mogelijkheden voor glasvezel eindeloos.

Ultieme snelheid

Een glasvezelnetwerk is het snelst denkbare netwerk. Waar de technische mogelijkheden voor de oude kopernetwerken hun grenzen naderen, zijn de mogelijkheden voor glasvezel eindeloos.

Uw eigen kabel

U deelt het laatste stuk van uw eigen kabel niet met de buurt. Hierdoor blijft de snelheid gelijk, ongeacht of het druk is op het net.

Upload = Download

Geen verschil meer tussen upload en download snelheid.

U heeft zeggenschap

HumsterNet is een coöperatie, van en voor alle aangesloten inwoners en bedrijven. U heeft als lid zeggenschap over het netwerk, de diensten en de organisatie.